KONTAKT

Slobodno nam se obratite ili pošaljite e-mail, a mi ćemo Vam se s
radošću što prije javiti.

Na karti možete naći sve OPG-ove okupljene oko ovog projekta

Senjska 58, Josipdol

Tel: 091 792 2673

Belaj 27 a, Duga Resa

Tel: 098 703 733

Skakavac 115, Skakavac

Tel: 091 569 4784

Donja Jelsa 83 a, Karlovac

Tel: 099 805 7333

Ozaljski Ilovac 7 a, Ozalj

Tel: 091 195 2924

Mahično 47, Mahično

Tel: 091 510 9760

Jaškovo 5d, Ozalj

Tel: 099 834 3177

Brežani 12, Karlovac

Tel: 091 471 1169

Veselići 5, Ribnik

Tel: 098 365 450

Prkos Lasinjski 73, Lasinja

Tel: 099 850 2201

Jelov klanac 211, Rakovica

Tel: 098 647 015

Jaškovo 33b, Ozalj

Tel: 098 995 1086

Donja Brusovača 9, Vojnić

Tel: 095 509 0014