zdravKA

S naših rijeka, brda i dola do vašeg stola.

zdravKA

Što je zdravKA?

zdravKA je brend koji predstavlja skup zdravih poljoprivrednih proizvoda Karlovačke županije. zdravKinA košara puna je svježeg voća i povrća, kvalitetnih sireva, bobica i orašarki te raznih proizvoda od voća, povrća i mlijeka, a sve to bogatstvo dolazi iz voćnjaka, vrtova, njiva i pašnjaka naše županije.

Europska unija potiče ruralni razvoj zemalja članica i veliki značaj pridaje proizvodnji tradicionalnih proizvoda.

zdravKinA košara puna je svježeg voća i povrća, kvalitetnih sireva, bobica i
orašarki te raznih proizvoda od voća, povrća i mlijeka

Kako je nastala?

Nastala je u sklopu projekta „Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada“, čiji je nositelj Ženska grupa Karlovac „Korak“, a partneri Centar za civilne inicijative, Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, LAG Vallis Colapis, EKOP Udruga proizvođača ekoloških proizvoda Karlovačke županije i Prirodoslovna škola Karlovac.

Budući da do sada poljoprivredni proizvodi Karlovačke županije nisu kao takvi prepoznati na tržištu te da nije postojao jedinstveni brend koji bi okupljao i predstavljao naše poljoprivredne proizvođače, u sklopu projekta rođen je brend zdravKA i njemu pripadajući slogan.

povrće
krava
žene u poljoprivredi
zdravKA

S naših rijeka, brda i dola do vašeg stola.

obrada zemlje
žene u obradi zemlje

Cilj

Uključiti što veći broj poljoprivrednih proizvođača Karlovačke županije u brend te snažnom promidžbom osigurati bolju prepoznatljivost karlovačkih poljoprivrednih proizvoda.

U bliskoj budućnosti stvoriti značajan i prepoznatljiv brend koji će obogatiti karlovačku turističku ponudu, ali i poboljšati položaj poljoprivrednih proizvođača na tržištu.